Phụ nữ có bị bệnh gút không? Có dùng Hoàng Thống Phong hỗ trợ điều trị được không? Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, mời các bạn cùng theo dõi những tư vấn đến từ chuyên gia Nguyễn Hồng Hải qua nội dung video trên đây.