Người bị gút lâu năm cần lưu ý gì trong chế độ dinh dưỡng hàng ngày?