Bệnh gút là một trong những bệnh lý nguy hiểm và gây nhiều đau đớn, khiến sức khỏe người mắc bị suy giảm nghiêm trọng. Vậy người bị gút phải lưu ý những vấn đề gì để có thể cải thiện? Dùng Hoàng Thống Phong được không?