Việc chẩn đoán chính xác bệnh gút sẽ giúp điều trị đúng hướng và ngăn chặn những hậu quả nghiêm trọng sau này. Vậy để chẩn đoán bệnh thì bác sĩ cần căn cứ vào những tiêu chuẩn nào?