Nhận biết tình trạng hạt tophi bị nhiễm trùng bằng cách nào? Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, hãy cùng lắng nghe những phân tích của TS Nguyễn Thị Vân Anh trong nội dung video.