Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến bệnh gút, trong đó nguyên nhân chủ yếu là do chế độ ăn uống, sinh hoạt, vận động không lành mạnh. Vậy như thế nào thì gọi là không lành mạnh và chưa khoa học? Tại sao vậy?