Người bị gút thường sưng, đau và gặp khó khăn trong đi lại, sinh hoạt cá nhân, ảnh hưởng đến công việc và chất lượng cuộc sống. Có thể khống chế bằng thuốc cũng như phòng ngừa đợt cấp bằng việc thay đổi chế độ ăn. Vậy người bị bệnh gút phải kiêng những gì?