Nhiều người có thắc mắc liệu dùng Hoàng Thống Phong trong hỗ trợ điều trị được không? Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, hãy cùng lắng nghe những phân tích của TS Vũ Thị Khánh Vân trong nội dung video.