Ngoài thuốc tây còn có sản phẩm nào hỗ trợ điều trị bệnh gút hiệu quả? Vậy để biết ngoài thuốc tây còn có sản phẩm nào hỗ trợ điều trị bệnh gút hiệu quả và an toàn, mời các bạn cùng theo dõi những tư vấn đến từ TS Vũ Thị Khánh Vân qua nội dung video trên đ