Để khẳng định chất lượng sản phẩm, đảm bảo quyền lợi cho Khách hàng, Hoàng Thống Phong “Cam kết hoàn tiền 100% nếu Khách hàng sử dụng không hiệu quả”. Theo đó, sau 60 ngày, nếu Khách hàng sử dụng Hoàng Thống Phong không hiệu quả sẻ được hoàn lại 100% tiền.