Dùng Hoàng Thống Phong đã giảm được các cơn đau gout cấp, nên dừng hay tiếp tục sử dụng?