Có rất nhiều người còn đang rất mơ hồ về các triệu chứng của bệnh gút. Đặc biệt, câu hỏi: Đau ngón chân cái có phải triệu chứng của bệnh gút không? là thắc mắc chung của nhiều người. Xem ngay video tư vấn của chuyên gia Trần Quang Đạt trong video