Tác dụng của Hoàng Thống Phong đã được nghiên cứu lâm sàng và cho thấy hiệu quả tích cực. Bạn có thể xem thêm chia sẻ của PGS.TS Nguyễn Văn Quýnh về kết quả nghiên cứu trong video.