Cần xử lý như thế nào khi chỉ sổ acid uric trong máu tăng cao? Dùng Hoàng Thống Phong được không? Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, hãy cùng lắng nghe những phân tích của chuyên gia Nguyễn Hồng Hải trong nội dung video.