Thực tế điều trị cho thấy thận có thể là yếu tố nguyên nhân gây ra bệnh gút, nhưng cũng có thể là hậu quả của bệnh gút. Bởi vậy mà rất nhiều người vừa bị bệnh gút lại vừa bị suy thận. Tuy nhiên để hiểu rõ hơn về mối quan hệ giữa bệnh gút và suy thận, mời b