Để hiểu rõ hơn về những ảnh hưởng của nồng độ acid uric cao tới sức khỏe chúng ta, mời bạn theo dõi video và lắng nghe những tư vấn đến từ chuyên gia Nguyễn Thị Lực.