Effective assessment of Hoang Thong Phong in prevention and support treatment for gout disease

Tháng 11/2010.

PGS.TS. Nguyễn Văn Quýnh ,  BS.Trần Đình Thắng

1.Tóm tắt

Đặt vấn đề: Gút là một bệnh chuyển hóa, biểu hiện đặc trư­ng là có những đợt viêm khớp cấp và lắng đọng natri urat trong các tổ chức do tăng axit uric trong máu. Bệnh gút hay gặp ở tầng lớp ng­ười có mức sống cao, tần suất ở một số n­ước châu Âu vào khoảng 0,5% dân số, nam bị bệnh cao gấp 10 lần so với nữ. Ở nư­ớc ta, bệnh gặp ngày càng nhiều, ảnh hưởng nhiều đến sức lao động và chất lượng cuộc sống và đang trở thành vấn đề có tính thời sự. Đến nay điều trị và dự phòng gút tái phát bằng các thuốc tây y đã có kết quả tốt song còn có nhiều tác dụng  không mong muốn. Kết hợp y học hiện đại với y học cổ truyền trong điều trị và dự phòng gút tái phát là một hướng nghiên cứu cần được quan tâm.

Hoàng thống phong được bào chế từ  các loại cây cỏ có sẵn trong  địa phương đó là: Trạch tả, Nhọ nồi, Ba kích, Hạ khô thảo, Thổ phục linh, Nhàu và Hoàng bá  đã được Cục Vệ sinh an toàn thực phẩm Bộ y tế cho phép sử dụng hỗ trợ phòng và hỗ trợ điều trị bệnh gút (chứng thống phong).

Mục đích nghiên cứu: Đánh giá hiệu quả và độ an toàn của Hoàng Thống Phong.

Đối tượng nghiên cứu:     

 27 người bị gút là nam điều trị bằng Colchicin phối hợp với hoàng thống phong trong 7 ngày sau đó chỉ dùng hoàng thống phong đơn độc liên tục trong 6 tháng.

Phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt ngang, tiến cứu theo dõi học.

Kết quả: Nồng độ axit uric máu giảm dần trong quá trình điều trị, sau một thời gian nồng độ axit uric giảm được 59,53 mmol/l, 88,9% người có axit uric máu ở giới hạn bình thường. 59,3 % người hết viêm khớp trong thời gian ngắn, không có cơn gút tái phát trong 6 tháng. Sản phẩm sử dụng an toàn, không thấy có tổn thương gan, thận, cơ quan tạo máu và các tác dụng không mong muốn.

Kết luận: Hoàng Thống Phong có hiệu quả làm giảm nồng độ axit uric và ngăn chặn cơn gút tái phát.

Abstract:

The aim of research: To evaluate the effectiveness and safety of Hoang Thong Phong in the treatment of gout.

The object and method of research: 27 male patients are diagnosed and treated at military central Hospital No 108 from 08-2008 to 03-2010. Result: The concentration of blood uric acid decreases during treatment with Hoang Thong Phong, after one month the level of uric acid decreases 59,53 mmol/l, 88,9% patients had normal blood uric acid levels after 6 months of treatment. The arthritis symptoms of 59,3 % patients run out in the first two days with no recurrence of gout attacks in six months; whereas, with prior treatment, 5 patients had recurrent attacks of gout within 6 months. Hoang Thong Phong is safe and has no side effects in liver, kidney and blood – producing organs.

Conclusion: Hoang Thong Phong is effective in reducing blood uric acid level and preventing recurrence of gout attacks. 

2.Kết quả

A. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ

Bảng 1: Sự thay đổi nồng độ axit uric trước và sau ĐT

Thời gian

axit uric trung bình(mmol/l)

(n = 27) 

axit uric giảm (mmol/l)

(n = 27) 

Số người axit uric

(n, %)

Trước ĐT

545,65 ± 95,75

 

4/27  (14,5)

Tháng 1 

485,82 ± 98,64

59,53

16/27 (59,3)

Tháng 2

442,92 ± 91,23

42,9

18/27 (66,6)

Tháng 3

405,72 ± 89,57

37,2

20/27 (74,1)

Tháng 4 

374,95 ± 75,85

29,77

21/27 (77,7)

Tháng 5 

345,65 ± 65,71

29,3

22/27 (81,4)

Tháng 6 

319,75 ± 79,15

25,9

24/27 (88,9)

- Trước điều trị có 4/27 người có nồng độ axit uric máu ở giới hạn bình thường.

-  Sau một thời gian ĐT: axit uric máu giảm được 59,53(mmol/l), 59,3% người có axit uric máu ở giới hạn bình thường.

- Sau một liệu trình chỉ định ĐT: 88,9% người có axit uric ở giới hạn bình thường.

Bảng 3: Tỷ lệ hết đau khớp sau điều trị

Các chỉ số

Trước ĐT

(n,%) 

Sau ĐT

(n,%) 

Hết viêm khớp:

- 1 đến 2 ngày

- 3 đến 4 ngày

- Trên 5 ngày

 

16 (59,3)

10 (37,1)

1 (3,7)

Cơn gút tái phát:

- Trong 3 tháng

-Trong 6 tháng

1/27 (3,7)

4/27 (14,8)

0

        0

- Có 59,3% hết đau khớp trong thời gian ngắn. Không thấy có người bị bệnh nào tái phát khi theo dõi hàng tháng, mặc dù trước khi điều trị có 5 người có tái phát trong vòng 6 tháng.

 B. ĐÁNH GIÁ ĐỘ AN TOÀN

Bảng 4: Đánh giá tác dụng không mong muốn

Các chỉ số

Trước ĐT

(n,%) 

Sau ĐT

(n,%) 

Rối loạn tiêu hoá

0

0

Ban dị ứng

0

0

 

 

 

 

Theo dõi điều trị liên tục trong 6 tháng, xét nghiện máu không thấy có tổn thương gan, thận và cơ quan tạo máu, không ghi nhận thấy tác dụng không mong muốn nào.

3.Kết luận

Qua theo dõi điều trị cho 27 người bị gút là nam điều trị bằng Colchicin phối hợp với hoàng thống phong trong một thời gian sau đó chỉ dùng hoàng thống phong đơn độc liên tục trong một thời gian, chúng tôi nhận thấy:  "Nồng độ axit uric máu giảm dần trong quá trình điều trị, sau một thời gian nồng độ axit uric đã giảm được 59,53 mmol/l, có 88,9% người có axit uric máu ở giới hạn bình thường. 59,3 % người giảm viêm khớp trong thời gian ngắn, các cơn gút cấp tái phát thưa dần hàng tháng, mặc dù trước khi điều trị có 5 người có gút tái phát trong vòng 6 tháng.  Không thấy có tổn thương gan, thận, cơ quan tạo máu và các tác dụng không mong muốn." * Tác dụng có thể khác nhau tùy cơ địa của người dùng.

Trích dẫn: “Tạp chí Y HỌC LÂM SÀNG 108, Tập 5 – Số 5/2010”